หน้าแรก
เกี่ยวกับบ๊อช

Company History

บ๊อช ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2429 โดยนาย Robert Bosch ที่เมืองสตุทการ์ด ประเทศเยอรมนี ปัจจุบันบ๊อชได้เติบโตและพัฒนาจนเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยในปี 2552 มีรายได้รวมของทั้งกลุ่มมากกว่า 1,900 ล้านบาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

Milestone in BOSCH History

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆมาเป็นเวลากว่า 120 ปี บ๊อชได้สร้างสรรค์สิ่งประดิษญ์ต่างๆมากมาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

บ๊อชประเทศไทย

เว็บไซท์หลักของ บ๊อช ประเทศไทย
http://www.bosch.co.th

ข้อมูลเพิ่มเติม