หน้าแรก
ยินดีต้อนรับ

Company History

บ๊อช ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2429 โดยนาย Robert Bosch ที่เมืองสตุทการ์ด ประเทศเยอรมนี ปัจจุบันบ๊อชได้เติบโตและพัฒนาจนเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยในปี 2552 มีรายได้รวมของทั้งกลุ่มมากกว่า 1,900 ล้านบาท

เกี่ยวกับบ๊อช

หัวเทียนสำหรับรถจักรยานยนต์

หัวเทียนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญต่อประสิทธิภาพและการทำงานของเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ เราจึงควรเลือกหัวเทียนที่ผลิตจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐานและเชื่อถือได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกแบบหัวเทียน

โครงสร้างจะใช้วัตถุดิบ และขั้นตอนการผลิตที่วัดผลแล้วว่าหัวเทียนจะสามารถตรงตามความต้องการของโรงงานมากที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

Designed by starplusmultiply