หน้าแรก
ค่าความร้อนของหัวเทียน

ความต้องการของหัวเทียน

ค่าความร้อนที่บอกถึงความสามารถในการกระจายความร้อนของหัวเทียน ความาร้อนซึ่งส่งไปยังหัวเทียนในห้องเผาไหม้ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องยนต ค่าความร้อนมีความสำคัญเพราะหัวเทียนต้องการมีอุณหภูมิต่ำสุดเพื่อเผาผลาญคราบเขม่าให้หลุดออกไปเพื่อป้องกันการจุดระเบิดผิดพลาด และในอีกทางหนึ่งต้องการค่าอุณหภูมิสูงสุด เพื่อไม่ให้เกิดการชิงจุดระเบิด เพราะเหตุผลเหล่านี้การทำงานของอุณหภูมิของหัวเทียนจึงขึ้นอยู่กับพลังของเครื่องยนต์ที่ได้กำหนดไว้ ค่าความร้อนของหัวเทียนจะบ่งบอกได้ตามหมายเลขของค่าความร้อน โดยสามารถอ่านค่าของหัวเทียนได้ในตารางอ่านค่าหัวเทียนบ๊อช หมายเลขที่น้อย เช่น 2 ถึง 4 หมายถึงหัวเทียนเย็น ซึ่งเป็นในทางตรงกันข้ามหัวเทียนเย็นเหมาะสำหรับเครื่องยนต์ที่ร้อน เช่นรถเฟอร์รารี่ ตัวเลขที่มาก เช่น 7 ถึง 10 หมายถึงหัวเทียนร้อน ซึ่งเหมาะกับรถที่มีเครื่องยนต์เย็น เช่น โฟล์คเต่า หัวเทียนบ๊อชแต่ละรุ่นเหมาะกับเครื่องยนต์เฉพาะรุ่น

ลักษณะของอุณหภูมิของหัวเทียนจึงแตกต่างกันด้วยตัวเลขค่าความร้อนหัวเทียนที่มีค่าความร้อนสูง

มีช่วงที่เป็นฉนวนกว้างเพื่อดูดซับความร้อน และกระจายความร้อนได้น้อย

หัวเทียนที่มีค่าความร้อนปานกลาง

บริเวณจมูกของฉนวนมีเนื้อที่น้อยกว่าหัวเทียนร้อน เพื่อลดการดูดซับความร้อน และกระจายความร้อนได้ดีขึ้น

หัวเทียนที่มีค่าความร้อนต่ำ (หัวเทียนเย็น)

มีเนื้อที่ฉนวนค่อนข้างเล็กและดูดซับความร้อนได้น้อย และกระจายความร้อนได้ดีมาก