หน้าแรก
หัวเทียนบอกอะไรได้บ้าง

เคล็ดลับ

ลักษณะของหัวเทียนสามารถบอกถึงลักษณะการทำงานของเครื่องยนต์ และหัวเทียน ลักษณะของขั้วหัวเทียน และฉนวน หน้าตาของหัวเทียน จะบอกข้อมูลในการทำงานของหัวเทียน เช่นเดียวกับส่วนผสมภายในห้องเผาไหม การประเมินลักษณะของหัวเทียนเป็นส่วนสำคัญของการตรวจสอบเครื่องยนต์ อย่างไรก็ตามต้องมีการตรวจสอบเพื่อความเที่ยงตรงก่อนที่จะประเมินลักษณะของหัวเทียน ควรขับรถมากกว่า 10 กม. เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานในประสิทธิภาพปานกลางก่อนการปรับ

ปรกติ

ปลายของฉนวนหุ้มออกเป็นสีระหว่างสีขาวหรือสีเหลืองจางๆออกไปทางสีเทานั้น เครื่องยนต์ปกติ ระดับอุณหภูมิความร้อนภายในเครื่องยนต์ถูกต้อง ส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศและจังหวะการจุดระเบิดถูกต้อง ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น การฉีดน้ำมันเสริมในขณะเครื่องเย็นทำงานอย่างถูกต้อง ไม่มีความร้อนสูงเกิดขึ้น
เขม่า

ปลายของฉนวนหุ้ม เขี้ยวหัวเทียนและส่วนที่ครอบมีคราบผงเขม่าสีดำเกาะอยู่
สาเหต: ส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศไม่ถูกต้อง (คาร์บูเรเตอร์, ระบบหัวฉีด) ส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงมากเกินไป ไส้กรองอากาศสกปรกมาก ระบบอากาศเข้าแบบอัตโนมัติหรือสายเคเบิ้ลเปิดระบบอากาศเข้าผิดปรกติ หรือมีการใช้รถยนต์ในระยะทางสั้นๆ หัวเทียนเย็น ระดับอุณหภูมิความร้อนต่ำเกินไป
ผลกระทบ: จังหวะการจุดระเบิดผิดพลาด การสตาร์ทที่ไม่สมบูรณ์ในขณะเครื่องเย็น
วิธีการแก้ไข: ปรับตั้งส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศและระบบช่วยการสตาร์ทรถในขณะเครื่องเย็นและตรวจสอบไส้กรองอากาศ
คราบสกปรกจากน้ำมันเครื่อง

ปลายของฉนวนหุ้ม เขี้ยวหัวเทียนและส่วนที่ครอบมีคราบน้ำมันเครื่องหรือเขม่าคาร์บอนเกาะอยู่
สาเหตุ: มีน้ำมันเครื่องในห้องเผาไหม้มากเกินไป ระดับน้ำมันเครื่องสูงเกิน แหวนลูกสูบ กระบอกสูบหรือซีลวาล์วสึกหรอมากเกินไป ส่วนในเครื่องยนต์สองจังหวะนั้น มีน้ำมันเครื่องอยู่ในส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงมากเกินไป
ผลกระทบ: สูญเสียกำลังในการจุดระเบิด สตาร์ทติดยาก
วิธีการแก้ไข: ทำการยกเครื่องใหม่ ปรับส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศให้ถูกต้องและเปลี่ยนหัวเทียนใหม่
คราบตะกั่ว

ปลายของฉนวนหุ้มออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนเคลือบสีเหลืองซึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่จะมีสีเขียวอ่อนปนอยู่ด้วย
สาเหตุ: ส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงมีสารตะกั่วอยู่ คราบที่เคลือบอยู่นั้นเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้งานเครื่องยนต์อย่างหนักหลังจากที่ลิ้นปีกผีเสื้อขยายระยะเวลาการเปิดออกบางส่วนให้ยาวนานขึ้น
ผลกระทบ: จังหวะการใช้งานเครื่องยนต์อย่างหนัก คราบที่เคลือบอยู่เป็นสื่อนำไฟฟ้า ทำให้การจุดระเบิดผิดพลาดได้
วิธีการแก้ไข: ให้ทำการเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ เพราะไม่มีประโยชน์ที่จะทำความสะอาดหัวเทียนเหล่าน
คราบตะกั่วจำนวนมาก

ปลายของฉนวนหุ้มและในบางส่วน มีคราบหนาสีน้ำตาลอ่อนเคลือบสีเหลืองซึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่จะมีสีเขียวอ่อนปนอยู่ด้วยเป็นจำนวนมาก
สาเหตุ: ส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงมีสารตะกั่วอยู่ คราบที่เคลือบอยู่นั้นเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้งานเครื่องยนต์อย่างหนักหลังจากที่ลิ้นปีกผีเสื้อขยายระยะเวลาการเปิดออกบางส่วนให้ยาวนานขึ้น
ผลกระทบ: จังหวะการใช้งานเครื่องยนต์อย่างหนัก คราบที่เคลือบอยู่เป็นสื่อนำไฟฟ้า ทำให้การจุดระเบิดผิดพลาดได้
วิธีการแก้ไข: ให้ทำการเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ เพราะไม่มีประโยชน์ที่จะทำความสะอาดหัวเทียนเหล่านั้น
คราบเถ้าเขม่า

เถ้าเขม่าจากน้ำมันเครื่องและส่วนผสมเป็นจำนวนมากเกาะติดอยู่ที่ปลายและในช่องว่างของฉนวนหุ้มและเขี้ยวหัวเทียน มีกากของเถ้าเขม่าที่หัวเทียนและบางส่วนหลุดลงไปอยู่ในห้องเผาไหม้
สาเหตุ: สารที่อยู่ในส่วนผสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นำมาใช้กับน้ำมันเครื่อง สามารถที่จะทิ้งคราบเถ้าเขม่าดังกล่าวไว้บนหัวเทียนและในห้องเผาไหม้ได้
ผลกระทบ: สามารถทำให้การจุดระเบิดโดยอัตโนมัติได้ ทำให้เครื่องยนต์เสียกำลังและอาจจะเสียหายได้
วิธีการแก้ไข: ซ่อมเครื่องยนต์และทำการเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ ใช้น้ำมันเครื่องตามที่ระบุไว้
เขี้ยวอิเล็กโทรดแกนกลางเกิดการละลาย

เขี้ยวอิเล็กโทรดแกนกลางละลาย ปลายของฉนวนหุ้มอ่อนตัว และมีรูพรุนเป็นจำนวนมาก
สาเหตุ: ความร้อนสูงเกินเนื่องจากเกิดการจุดระเบิดโดยอัตโนมัติ สามารถเกิดมาจากระยะเวลาของการจุดระเบิดล่วงหน้ามากเกินไป หรือมีคราบเขม่าในห้องเผาไหม้ วาล์วหรือจานจ่ายผิดปรกติและน้ำมันเชื้อเพลิงมีคุณภาพต่ำ และอาจจะเนื่องมาจากระดับความร้อนของหัวเทียนนั้นต่ำมากเกินไป
ผลกระทบ: จังหวะการจุดระเบิดผิดพลาด เครื่องยนต์เสียกำลัง(เครื่องยนต์เสียหาย)
วิธีการแก้ไข: ตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ ระบบจุดระเบิด ระบบหัวฉีดและระบบอากาศเข้า และเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ที่มีค่าระดับความร้อนที่ถูกต้อง
เขี้ยวอิเล็กโทรดแกนกลางเกิดการละลาย

เขี้ยวอิเล็กโทรดแกนกลางละลายไปเป็นอย่างมาก พร้อมมีความเสียหายเป็นอย่างมากเกิดขึ้นกับเขี้ยวอิเล็กโทรดกราวด์
สาเหตุ: ความร้อนสูงเกินเนื่องจากเกิดการจุดระเบิดโดยอัตโนมัติ สามารถเกิดมาจากระยะเวลาของการจุดระเบิดล่วงหน้ามากเกินไป หรือมีคราบเขม่าในห้องเผาไหม้ วาล์วหรือจานจ่ายผิดปรกติและน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพต่ำ
ผลกระทบ: เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง ตามมาด้วยความบกพร่องของเครื่องยนต์โดยสิ้นเชิง ปลายฉนวนหุ้มอาจจะแตกร้าวได้เนื่องจากความร้อนของเขี้ยวอิเล็กโทรดแกนกลางสูงมากเกินไป
วิธีการแก้ไข: ตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ ระบบจุดระเบิด ระบบหัวฉีดและระบบอากาศเข้า และเปลี่ยนหัวเทียนใหม่
เขี้ยวอิเล็กโทรดละลาย

เขี้ยวอิเล็กโทรดละลายเป็นรูปทรงดอกกระหล่ำ อาจจะมีสาเหตุมาจากคราบสกปรกของสิ่งอื่นๆ
สาเหตุ: ความร้อนสูงเกินเนื่องจากเกิดการจุดระเบิดโดยอัตโนมัติ สามารถเกิดมาจากระยะเวลาของการจุดระเบิดล่วงหน้ามากเกินไป หรือมีคราบเขม่าในห้องเผาไหม้ วาล์วหรือจานจ่ายผิดปรกติและน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพต่ำ
ผลกระทบ: เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง ตามมาด้วยความบกพร่องของเครื่องยนต์โดยสิ้นเชิง
วิธีการแก้ไข: ตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ ระบบหัวฉีดและระบบอากาศเข้า และเปลี่ยนหัวเทียนใหม่
เขี้ยวอิเล็กโทรดแกนกลางบางกร่อนลงเป็นจำนวนมาก

สาเหตุ: ไม่ได้ทำการเปลี่ยนหัวเทียนตามระยะเวลาของการบำรุงรักษาที่กำหนดไว้
ผลกระทบ: จังหวะการจุดระเบิดผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะเร่งเครื่อง (ไฟสปาร์คไม่เพียงพอที่จะกระโดดข้ามช่องว่างระหว่างเขี้ยวอิเล็กโทรดที่กว้างมากขึ้น) สตาร์ทติดเครื่องยากขึ้น
วิธีการแก้ไข: ทำการเปลี่ยนหัวเทียนใหม่
เขี้ยวอิเล็กโทรดกราวด์บางกร่อนลงเป็นจำนวนมาก

สาเหตุ: การเผาไหม้อย่างรุนแรงของส่วนผสมที่ใช้เติมในน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันเครื่อง คราบเขม่าหรือองค์ประกอบอื่นๆที่ขัดขวางทิศทางการหมุนเวียนในห้องเผาไหม้ เครื่องยนต์เกิดเสียงดังแต่ความร้อนไม่สูงมากเกินไป
ผลกระทบ: จังหวะการจุดระเบิดผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะเร่งเครื่อง (ไฟสปาร์คไม่เพียงพอที่จะกระโดดข้ามช่องว่างระหว่างเขี้ยวอิเล็กโทรดที่กว้างมากขึ้น) สตาร์ทติดเครื่องยากขึ้น
วิธีการแก้ไข: ทำการเปลี่ยนหัวเทียนใหม่
ปลายฉนวนหุ้มเกิดการแตกร้าว

สาเหตุ: ความเสียหายทางกลไก (การตกกระแทกหรือแรงกดบนเขี้ยวอิเล็กโทรด เนื่องจากการจับต้องขนย้ายที่ไม่ถูกวิธี) ในกรณีที่เสียหายมากๆ ปลายฉนวนหุ้มนี้อาจจะแตกออกโดยคราบเขม่าที่เกาะอยู่ระหว่างตัวฉนวนและเขี้ยวอิเล็กโทรดตรงกลางได้ หรือโดยการสึกกร่อนของเขี้ยวอิเล็กโทรดตรงกลาง (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีการละเลยการเปลี่ยนหัวเทียนตามระยะเวลาที่กำหนด)
ผลกระทบ: จังหวะการจุดระเบิดผิดพลาด มีประกายไฟในส่วนที่เข้าถึงได้ยากสำหรับส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศ
วิธีการแก้ไข: ทำการเปลี่ยนหัวเทียนใหม่
กลับสู่ด้านบน